coingram
کوینگرام

هفته دوم- 22 تا 30 خرداد

فصل خرداد ماه لیگ ترید کوینگرام با 20 میلیون پپه جایزه برای نفرات برتر

با شرکت در مسابقه لیگ ترید به طور رایگان با بقیه افراد رقابت کن و برنده 20 میلیون پپه شو. لیگ ترید خرداد ماه به اتمام رسید. نتایج روز 31 خرداد ماه اعلام خواهد شد

کوینگرام - مسابقه ترید

این فصل از لیگ به پایان رسیده است

20 میلیون پپه

20 میلیون پپه

جایزه نفرات برتر

برای 18 نفر

2 هفته مسابقه

2 هفته مسابقه

بین تمامی شرکت کنندگان

خرید و فروش و معامله در مدت مسابقه

اشتراک کلاب کوینگرام

اشتراک کلاب کوینگرام

به مدت یک هفته

برای 15 نفر اول


لیگ ترید کوینگرام برای محک و افزایش توانایی افراد در ترید کردن و همچنین افزایش درآمد شروع به کار کرده است. در این فصل از لیگ ترید تمامی شرکت کنندگان پس از ثبت نام مقدار 1000 تتر مجازی دارند که در بازه زمانی 10 تا 28 مهر می توانند با استفاده از آن تمامی 160 ارز اول بازار کریپتو را خرید و فروش کنند. رده بندی این فصل از لیگ بر اساس مقدار موجودی شرکت کنندگان می باشد و کسانی که بیشترین موجودی را در آخر داشته باشند جز برندگان مسابقه خواهند بود.در طول مسابقه در ورتی که شرکت کننده ای ترید های نفر دیگری رو کامل کپی کند از مسابقه حذف خواهد شد. این فصل از مسابقه در 2 هفته مجزا از هم برگزار خواهد شد. به این صورت که بعد از پایان هفته اول و مشخص شدن برنده ها دارایی همه شرکت کننده ها به حالت اول در میاید و هفته دوم مسابقه شروع می شود. در این فصل جایزه نفرات هر هفته به این صورت می باشد: نفر اول 2.5 میلیون پپه، نفر دوم 2 میلیون پپه، نفر سوم 1.5 میلیون پپه. نفر چهارم 1 میلیون پپه. نفر پنجم 800 هزار پپه. نفر ششم 700 هزار پپه. نفر هفتم 600 هزار پپه نفر هشتم 400 هزار پپه. نفرات 600 هزار پپه نفر نهم دهم تا پانزدهم 6000 کوین + 600 جم برنده می شوند.